Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3728 SO12.1 Opettajuus ja asiantuntijuus 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: professori Erno Lehtinen ja yliopistotutkija Tuire Palonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija näkee opettajuuden taustalla olevan asiantuntijuuden ja ymmärtää siihen liittyvät taidot, jotka ovat vähitellen edistyneet koulutuksen myötä. Opiskelija näkee opettajuuden ja ammattikunnan jäsenyyden merkityksen kulttuurin näkökulmasta tarkasteltuna.

Sisältö

- asiantuntijuusteoriat, ammatillinen osaaminen
- sosiokulttuurinen näkemys opettajuuteen
- opettajan ammatin historiallinen muotoutuminen
- opettajuus professiona ja oman identiteetin kasvu

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 80 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus: 

  1. Berliner, D. 2001. Learning about and learning from expert teachers. International Journal of Educational Research, 35, 463-482. 
  2. Ericsson, K. A. 2006. The influence of experience and deliberate practice on the development of superior expert performance. In K. A. Ericsson, N. Charness, P. J. Feltovich & R. R. Hoffman (Eds.) The Cambridge handbook of expertise an expert performance. New York: Cambridge University Press, pp. 683-704  
  3. Lehtinen, E. & Palonen, T. 2011. Asiantuntijaosaamisen luonne ja osaamisen tunnistamisen haasteet. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 13(4), 24-42.  
  4. Bronkhorst, L. H., Meijer, P. C., Koster, B. & Vermunt, J. D. 2014. Deliberate practice in teacher education. European Journal of Teacher Education, 2014. Vol. 37, No. 1, 18–34, http://dx.doi.org/10.1080/02619768.2013.825242  

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
SO12 Opettaja asiantuntijana (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma