Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3729 SO12.2 Demokratia, tasa-arvo ja ihmisoikeudet koulussa 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopistonlehtori Hanna Teräs

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää opettajan työn yhteiskunnallisen merkityksen ja ihmisoikeuskasvatukseen liittyvät velvoitteet. Opiskelija hankkii valmiuksia toteuttaa ihmisoikeuskasvatusta, demokratiakasvatusta ja sukupuolisensitiivistä kasvatusta.

Sisältö

- ihmisoikeudet, erityisesti lapsen oikeudet opettajan työssä juridisena ja eettisenä kysymyksenä
- ihmisoikeuskasvatus ja ihmisoikeuskulttuuri
- aktiivinen kansalaisuus ja demokratiakasvatus
- sukupuoli kasvatuksen käytännöissä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 0 t
Itsenäinen työskentely 64 t 0 t
Seminaari 4 t 0 t

Opintojakso voidaan toteuttaa yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Esseen teemasta neuvotellaan vastuuhenkilön kanssa. Yleiset esseeohjeet löytyvät OKL:n intranet-sivustolta https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/edu/yksikot/okl/Documents/esseeohjeet_OKL.pdf

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakson oheiskirjallisuudesta sovitaan vastuuhenkilön kanssa.

Esseessä voidaan lisäksi hyödyntää kasvatustieteen syventävien opintojen opintojakson SO6 Koulu organisaationa, johtaminen ja koululaki oheiskirjallisuutta soveltuvin osin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
SO12 Opettaja asiantuntijana (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma