Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3773 SO12.3 Kulttuurisesti vastuullinen opettajuus 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettajat Jenni Alisaari ja Emmanuel Acquah

Osaamistavoitteet

Opiskelijat ymmärtävät, miten kulttuuri vaikuttaa identiteettiin ja oppimiseen. Opiskelijat osaavat tarkastella erilaisuuden eri ulottuvuuksia. Opiskelijat ymmärtävät, miten valta, etuoikeudet ja sosiaalinen asema vaikuttavat oppimistuloksiin.

Sisältö

- identiteetti monikulttuurisessa ympäristössä
- kulttuuri
- valta ja etuoikeudet
- kulttuurienvälinen kompetenssi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely 52 t 0 t

Itsenäinen työskentely sisältää lukemista 27 t ja ryhmätyöskentelyä 25 t. Osa opetuksesta on osin englanniksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Joka opetuskerrasta tehdään lyhyt kirjallinen reflektio suomeksi. Kerran opintojakson aikana tehdään yhteenveto pohdinnasta ohjaavien kysymysten avulla englanniksi.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Lisätietoja

Opintojaksolle valitaan 50 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisesta tiedotetaan erikseen. Opintojakso voidaan toteuttaa osittain yhdessä LLEES-maisteriohjelman tai opettajien erikoistumiskoulutuksen Monikulttuurisuus opetustyössä kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
SO12 Opettaja asiantuntijana (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma