Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_9451 SO12.4 Sukupuoli koulutuksen käytännöissä 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: lehtori Annukka Jauhiainen ja yliopistonlehtori Anne Laiho

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa yhteiskunnan, kasvatuksen ja koulutuksen sukupuolistavia käytäntöjä ja rakenteita sekä sukupuoleen liittyviä muita eroja erilaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelijalla on valmiuksia omien ajattelu- ja toimintatapojensa reflektointiin sekä sukupuolitietoiseen pedagogiikkaan ja koulutuksen tasa-arvotyöhön.

Sisältö

- erilaiset lähestymistavat sukupuoleen, sukupuoli käsitteenä
- sukupuoli ja seksuaalisuus koulutuksen käytännöissä
- sukupuolen tasa-arvo kasvatuksessa ja koulutuksessa
- sukupuoli ja muut erot
- sukupuolen merkitys opetustyössä
- sukupuolitietoinen pedagogiikka

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely 64 t 0 t

Itsenäinen työskentely sisältää lukupiirityöskentelyn.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakson suoritustapana on lukupiiri. Lukupiirityöskentelystä tehdään suunnitelma ja työskentely raportoidaan. Tarkemmat ohjeet lukupiirityöskentelystä ja siinä käytettävästä kirjallisuudesta annetaan opintojaksoon orientoivalla luennolla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus- ja artikkeliluettelo jaetaan opintojaksoon orientoivalla luennolla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
SO12 Opettaja asiantuntijana (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos