Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3572 SO6 Koulu organisaationa, johtaminen ja koululaki 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: lehtori Kristiina Heikkilä (yhteyshenkilö); TNK: johtava rehtori Veli-Matti Hakanen ja lehtori Anu Waltari-Grundström
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa koulun toimintaa säätelevät lait ja asetukset sekä tietää keskeiset asiat koulusta toimintayhteisönä ja yhteiskunnallisena organisaationa. Opiskelija hallitsee keskeiset teemat koulusta työorganisaationa, vuorovaikutteisesta johtamisesta, opetussuunnitelmatyöstä ja koulun toimintaa ohjaavasta lainsäädännöstä.

Sisältö

- koululainsäädäntö ja opetussuunnitelma koulun toiminnan säätelijänä
- opettaja työnhakijana
- koulu organisaationa ja työyhteisönä
- koulun johtajuus, opettajien yhteistyö ja ammatillinen kehittyminen
- osallisuus ja osallisuuteen ohjaaminen kouluyhteisössä
- demokratiakasvatus ja kansalaisvaikuttaminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 79 t 0 t
Harjoitukset 4 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus: 

 1. Perusopetuslaki ja perusopetusasetus: www.finlex.fi 
 2. Poutala, M. 2010. Opettajan valta ja vastuu. Jyväskylä: PS-kustannus. 
 3. Heikkilä, J. & Heikkilä, K. 2005. Voimaantuminen työyhteisön haasteena. Porvoo, Helsinki: WSOY. 
 4. Leithwood, K., Harris, A. & Hopkins, D. 2008. Seven strong claims about successful school leadership. School Leadership and Management, 1, 27-42. 
 5. Townsend, T. 2011. School Leadership in the twenty-first century: different approaches to common problems? School Leadership and Management, 2, 93-103. 
 6. Blase, J. & Blase, J. 2004. The dark side of school leadership: Implications for administrator preparation. Leadership and Policy in Schools, 3, 245-273. 

Oheiskirjallisuus: 

 1. DuFour, R., Eaker, R. & DuFour, R. (Eds.) 2005. On Common Ground. The Power of Professional Learning Communities. USA: Solution Tree. 
 2. Fullan, M. 2008. The Six Secrets of Change. San Francisco: Jossey-Bass. 
 3. Miles, J. A. 2012. Management and Organization Theory. San Francisco: Jossey-Bass. 
 4. Fullan, M. 2014. The Principal Three Keys to Maximizing Impact. San Francisco: Jossey-Bass. 
 5. Pennanen, A. (toim.) 2007. Koulun johtamisen avaimia. Jyväskylä: PS-kustannus. 
 6. Lahtinen, N. 2011. Oppilaan oikeudet ja vanhempien vastuu. Juva: PS-kustannus.

Lisätietoja

SO6 Koulu organisaationa, johtaminen ja koululaki -opintojakson kirjallisen tentin voi saada korvattua Opetushallituksen järjestämällä opetushallinnon tutkinnolla (ks.
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/opetushallinnon_tutkinto). Opiskelijan tulee kuitenkin osallistua opintojakson luennoille ja harjoituksiin. Lisätietoja koulutussuunnittelijalta (eduopo@utu.fi).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen syventävät opinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma