Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3573 SO7 Kouluyhteisö ja sen hyvinvointi 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopistonlehtori Tiina Annevirta
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija vahvistaa ymmärrystään hyvinvoivan kouluyhteisön toimintakulttuurin rakentumisesta niin koulun aikuisten kuin oppilaiden näkökulmasta. Opiskelija syventää asiantuntijuuttaan opettajan roolista ja vastuusta erilaisten koulun sisäisten ja koulua ympäröivien yhteistyö- ja vuorovaikutusverkostojen kanssa.

Sisältö

Opiskelija syventää asiantuntijuuttaan valitsemalla itseään kiinnostavan aiheen kasvatustieteen perusopintojen opintojakson PO6.1 Opettaja kouluyhteisön toimijana sisällöistä tai jostakin muusta kouluyhteisön hyvinvointi -teemaan liittyvästä aiheesta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 80 t 0 t

Opintojakso syventää opintojakson PO6.1 teemoja. Opintojakson toteuttaminen voidaan mahdollisesti osittain yhdistää tiedekunnan tarjoaman opettajien erikoistumiskoulutuksen joidenkin opintojaksojen kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Esseen tai harjoitustyön aiheesta ja toteuttamisesta sovitaan erikseen opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Suositeltu suoritusajankohta aikaisintaan 1. vuoden kevät SO8 Oppilaan oppimisen tukeminen -opintojakson jälkeen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakson oheiskirjallisuudesta ja mahdollisista muista materiaaleista sovitaan erikseen opintojakson vastuuhenkilön kanssa. 

Lisätietoja

Opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen ja siitä informoidaan syyslukukauden lopulla.

Mikäli opiskelija on suorittanut aiemman opetussuunnitelman mukaan SO8 Oppilaan oppimisen tukeminen 3 op ja SO9 Varhais- ja alkukasvatus 3 op, suorittaa hän SO7 Kouluyhteisö ja sen hyvinvointi poikkeuksellisesti 5 op:een laajuisena. Tällaisessa tilanteessa opiskelijan tulee olla yhteydessä opintojakson vastuuhenkilöön.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen syventävät opinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma