Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3610 SO8 Oppilaan oppimisen tukeminen 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopistonlehtori Tiina Annevirta
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää ymmärrystään erilaisista oppimisen haasteista ja tiedostaa oman vastuullisen roolinsa kaikkien oppilaiden oppimisen ohjaajana koulun moniammatillisessa työyhteisössä. Opiskelija osaa muokata opetustaan yhä oppilaslähtöisemmäksi oppilaiden erilaisten tuen tarpeiden suunnassa niin yksilö kuin ryhmätasolla.

Sisältö

- oppimisvaikeudet sekä niiden taustat ja tunnistaminen
- oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioiva opetus ja ohjaus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Ryhmäopetus 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely 95 t 0 t

Läsnäolovelvollisuus luennoilla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen luennoilla ja pienryhmätyöskentelyssä. Opetusharjoitteluun (SO4 Syventävä aine- ja viikkoharjoittelu tai SO5KM Suoraan KM-tutkintoa suorittamaan otettujen harjoittelu) liittyvän harjoitustyön toteuttaminen (interventio) opintojakson aikana.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

Lisätietoja

Opintojaksolla syvennetään kasvatustieteen perusopintojen opintojaksojen PO6.1 Opettaja kouluyhteisön toimijana ja PO6.2 Oppilaana kouluyhteisössä teemoja. Opintojakso integroituu ohjattuihin opetusharjoitteluihin SO4 Syventävä aine- ja viikkoharjoittelu tai SO5KM Suoraan KM-tutkintoa suorittamaan otettujen harjoittelu.

Opintojaksolle ilmoittautumisesta tiedotetaan syyslukukauden alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen syventävät opinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma