Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3726 SO11 Oppiminen, motivaatio ja oppimisen säätely sosiaal. ja kultt. konteksteissa 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopistotutkija Marjaana Veermans
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää perusteita syvällisemmin oppimisen, motivaation, itsesäätelyn ja yhdessä säätelyn merkityksen ja vaikutuksen monimuotoisissa oppimisympäristöissä erityisesti sosiaalisena ilmiönä. Opiskelijalla on valmiudet toimia ja kehittyä opettajana yhteisöllisissä monimuotoisissa oppimisympäristöissä.

Sisältö

- oppimisympäristöjen oppimisteoreettinen analyysi
- oppiminen, motivaatio ja säätely sosiaalisina ilmiöinä
- motivaatio, itsesäätely ja sosiaalinen säätely yhteisöllisessä oppimisessa ja opetusvuorovaikutuksessa
- ryhmädynamiikka oppimisessa ja ohjauksessa
- yhteisöllisyys ja sen ehdot oppimisessa
- opettaja ohjaajana monimuotoisissa oppimisympäristöissä
- oppiminen ja oppimisympäristöt kulttuurisesta näkökulmasta

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 85 t 0 t

Opintojakson opetuskieli on englanti. Opintojakson suorituksena laadittavan esseen tai portfolion voi tehdä suomeksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Portfolio
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi

Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja seminaareihin sekä esseen tai portfolion kirjoittaminen, joka edellyttää luentojen ja seminaareissa käsiteltävän kirjallisuuden hallintaa. Suorituksesta sovitaan opettajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

Lisätietoja

Ilmoittautumisesta opintojaksolle annetaan lisätietoja ennen opintojakson alkua.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen syventävät opinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma