Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3715 KKV0 Opiskelijana yliopistossa 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: opettajatuutorit (ilmoitetaan lukuvuoden alussa), yliopisto-opettaja Hanna-Riitta Ståhl; kasv. tdk: koulutussuunnittelijat Minna Aslama (yhteyshenkilö) ja Laura Eklund

Osaamistavoitteet

Opiskelija on aloittanut kasvun opettajaksi ja kasvatustieteellisen tiedeyhteisön jäseneksi sekä tutustunut yliopistoon ja kasvatustieteeseen akateemisen yhteisön osana. Opiskelija on perehtynyt yliopisto-opintojen kannalta olennaisiin käytäntöihin ja saanut valmiuksia omien opintojensa suunnitteluun. Opiskelija osaa laatia koulutuksen opetussuunnitelman pohjalta henkilökohtaisen opintosuunnitelman (hops) tukemaan omaa oppimistaan ja valmistumistaan tavoiteajassa sekä vastata työskentelyn jatkumisesta koko opintojen ajan. Opiskelija hallitsee opiskeluun tarvittavat tieto- ja viestintätekniset perusteet. Opiskelijalla on käsitys oppimisympäristöistä, jotka tukevat opiskelijan itsenäistä ja yhteistoiminnallista oppimista ja arviointia.

Sisältö

- yliopisto-opiskeluun ja opiskeluympäristöön tutustuminen
- kasvatustieteeseen, opiskeluun ja tiedeyhteisöön orientoituminen
- ammatillinen kehittyminen ja opettajaksi kasvu
- opiskelutaidot
- monimuotoiset oppimisympäristöt opettajankoulutuksessa
- ammatillisen kasvun portfolio ja sen käyttöönotto
- oppimisen eettiset periaatteet
- hopsin teoreettiset lähtökohdat ja hopsin tekeminen
- opettajatuutorointi
- ohjauskeskustelu koulutussuunnittelijan kanssa
- hopsin seuranta

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 22 t 0 t
Ryhmäopetus 15 t 0 t
Yksilöopetus 1 t 0 t
Itsenäinen työskentely 69 t 0 t

- 1. opintovuosi: luento-opetus 22 t, ryhmäopetus 13 t (oppimisympäristöt 8 t, ryhmäohjaus 1 t, opettajatuutorointi 4 t)
- 2. opintovuosi: ryhmäopetus 2 t (opettajatuutorointi)
- 3. opintovuosi: yksilöopetus 1 t (ohjauskeskustelu koulutussuunnittelijan kanssa)
- Itsenäinen työskentely 69 t jakaantuu 1.-3. opintovuodelle (mm. tutustumista opiskeluympäristöön, opintojen suunnittelua ja opiskelutaitojen arviointia itsenäisesti ja opiskelijatuutorin johdolla)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Hopsin laatiminen. Oppimisympäristöjä koskevassa ryhmäopetuksessa, opettajatuutoroinnissa ja osalla luennoista on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy - 3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kieli- ja viestintäopinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma