Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3629 KKV4 Tietotekniikan opetuskäytäntö ja mediakasvatus 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: lv. 2016-2017 yliopisto-opettaja Päivi Aalto, lv. 2017-2018 yliopisto-opettaja Aleksi Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee mediakasvatuksen ja tietotekniikan opetuskäytännön perusteita sekä ymmärtää näiden mahdollisuuksia ja rajoituksia. Opiskelijalla on valmiudet soveltaa tieto- ja viestintäteknologiaa perusopetuksen monimuotoisissa oppimisympäristöissä.

Sisältö

- erilaisten opetusohjelmien ja tietokoneavusteisten oppimisympäristöjen pedagoginen arviointi
- mediakasvatuksen perusteiden pohdinta opettajan ammatin näkökulmasta
- perusopetuksen tieto- ja viestintäteknologisen laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden soveltaminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Ryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 60 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Opintojaksoon liittyvä kirjallinen tentti suoritetaan sähköisenä tenttinä. Kirjallinen tentti on luennoista, kirjoista ja opintojakson verkko-oppimateriaaleista. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luentoihin ja harjoituksiin ja harjoitustöiden tekemistä. Harjoituksiin sisältyy sähköisen oppimateriaalin tuottamiseen tai soveltamiseen liittyvä harjoitustyö.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kieli- ja viestintäopinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma