Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA3270 PEDA p4 Aineenopetuksen perusteet 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, aineenopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: ainedidaktiikan professorit, lehtorit ja yliopisto-opettajat

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää opettamiensa oppiaineiden opetuksen lähtökohdat. Opiskelija tuntee perus- ja lukiokoulutuksen valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteet sekä oppimisen arvioinnin ainekohtaisten käytäntöjen vaatimukset. Opiskelija tietää opetuksen suunnittelun ja oppimisen ohjaamisen pääperiaatteet.

Sisältö

- aineenopettajan työhön orientoituminen
- opetussuunnitelmat oppiaineiden opetuksen ja oppimisen ohjaajana
- oppimateriaalin arvioiva tarkastelu
- oppiaineen peruspiirteet tiedonalana ja oppimissisältönä
- opetuksen suunnittelun ja oppimisen ohjauksen pääperiaatteet
- opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet
- keskeiset toimintamuodot opetustilanteessa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmäopetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma