Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3784 Lp3 Lapsen fyysis-motorisen kehityksen, oppimisen ja harjoittamisen perusteet 2 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: lehtori Mari Lehmuskallio

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee liikkumisessa keskeisimmät ihmiselimistön anatomiset perusrakenteet, fysiologiset perustoiminnot sekä lapsen fyysis-motorisen kehityksen, oppimisen ja harjoittamisen perusteet.

Sisältö

- liikkumisessa keskeisimmät ihmiselimistön perusrakenteet ja -toiminnot
- lapsen fyysis-motorisen kasvun ja kypsymisen perusteet
- kuntotekijöiden sekä motoristen perustaitojen oppimisen ja harjoittamisen periaatteet lapsilla

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmäopetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 37 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

 1. Hakkarainen, H., Jaakkola, T., Kalaja, S., Lämsä, J., Nikander, A. & Riski, J. 2009. Lasten ja nuorten urheiluvalmennuksen perusteet. Jyväskylä: VK-Kustannus, s. 193–330. 
 2. Nienstedt, W. & Kallio, S. 2002. Luut ja ytimet – ihmiselimistö lyhyesti. WSOY, s. 18–22, 27–72, 97–144.
 3. Jaakkola, T., Liukkonen, J. & Sääkslahti, A. (toim.) 2013. Liikuntapedagogiikka. Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus, s. 162–203.

Oheiskirjallisuus ja -materiaalit:

 1. Move! -fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä: http://www.edu.fi/move
 2. Nupponen, H., Soini, H., Summanen, A. & Telama, R. 2007. Koululaisten kunnon ja liikehallinnan mittaaminen. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 204. Jyväskylä: LIKES-tutkimuskeskus tai Opetusmateriaalit 1/2007. Rauma: Rauman opettajankoulutuslaitos.
 3. Muu opintojakson alkaessa ilmoitettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Liikunnan perusopinnot, Turku (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma