Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3612 KUp8 Arkkitehtuuri ja muotoilu 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Olli-Pekka Kangas

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa havainnoida muodon ja materiaalin keskinäisiä suhteita ja osaa luoda konstruktioita. Opiskelija tiedostaa esinesuunnittelun ja rakennustaiteen kulttuurisia merkityksiä. Hän tuntee erilaisia rakennetun ja esineympäristön analysointitapoja. Opiskelija tuntee muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatuksen menetelmiä ja osaa soveltaa niitä opetuksessa.

Sisältö

- ympäristösuunnittelu; arkkitehtuurin ja esinesuunnittelun menetelmät
- design kulttuurin kuvana; kansanperinne, taidekäsityö ja taideteollisuus
- kulttuuriperintöopetus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi

Opintojaksoon kuuluu opintotehtävä ja opintokäynti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus (soveltuvin osin):

 1. Kenttälä, M. (toim.) 2009. Muotoiloa! Opettajan opas muotoilukasvatukseen. Helsinki: Opinkirjo.
 2. Ikonen, P. & Vira, R. 2004. Esineet esiin! Näkökulmia muotoilukasvatukseen. Helsinki: Taiteen keskustoimikunta.
 3. Kaukonen, H., Korpelainen, H. & Räsänen, J. 2004. Arkkitehtuurin ABC – Löytöretki rakennettuun ympäristöön. Helsinki: Suomen Arkkitehtiliitto SAFA.
 4. Räsänen, J. (toim.) 2011. Arkkitehtuurin ABC - Peruskäsitteitä. Helsinki: Suomen Arkkitehtiliitto SAFA.
 5. Ajankohtaiset artikkelit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma