Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT2302 Mup2 Musiikkikulttuurit 2 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Eveliina Nikali

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää monikulttuurisen musiikkikasvatuksen perusteita ja tuntee populaari-, taide- ja maailmanmusiikin alakouluun sopivaa materiaalia ja osaa käyttää sitä alakoulun musiikkikasvatuksessa. Opiskelija ymmärtää musiikin merkityksen aikansa ja kulttuurinsa ilmentäjänä ja pystyy välittämään tietojaan alakoululaisille.

Sisältö

- musiikki oman aikansa ja kulttuurinsa kuvastajana
- omakohtaisen suhteen luominen musiikin eri tyyleihin
- musiikkikulttuurien opettamisen ja oppimisen didaktiikka
- työpajoja ja vierailukäyntejä sopiviin kohteisiin

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely 37 t 0 t

Opetus toteutetaan yhdessä 16 opiskelijan ryhmässä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen sekä harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Syksy, kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

  1. Erikseen sovittava artikkelikokonaisuus Etnomusikologian vuosikirjoista sekä Musiikin suunta -lehdestä.
  2. Verkkomateriaalia

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Musiikkikasvatuksen perusopinnot, Turku (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma