Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT1947 Mup4 Pianonsoitto, musiikin luku- ja kirj.taito sekä musiikin kuulonvarainen hahmottaminen 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopistonlehtori Mikko Ketovuori

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii pianonsoiton perusvalmiudet ja vapaan säestyksen periaatteet sekä pystyy säestämään alakoulun ohjelmistoa. Lisäksi tavoitteena on aktiivisen musiikkitoiminnan avulla kehittää rytmi-, melodia- ja harmoniatajua, musiikin luku- ja kirjoitustaitoa, antaa pedagogisia valmiuksia sekä tukea opiskelijan harrastusta ja itseohjautuvaa oppimista.

Sisältö

- musiikin teorian peruskäsitteet ja lähtökohdat (rytmi, melodia, harmonia, sointiväri)
- korvakuulosoittoa ja sovittamista sekä musiikin luku- ja kirjoitustaitoa kehittäviä harjoituksia
- vapaan säestyksen periaatteet, sointumerkeistä soittaminen, oman laulun säestäminen ja musiikkioppikirjojen ohjelmistoon tutustuminen

Toteutustavat

Ryhmäopetus ja harjoitukset 31 t ja itsenäinen työskentely 49 t.

Opetus toteutetaan kahdessa 8 opiskelijan ryhmässä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen ja harjoituksiin, harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen ja portfolioarviointi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Syksy, kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

 1. Tenni, J. & Varpama, J. 2004. Vapaa säestys ja improvisointi. Helsinki: Otava.
 2. Jauhiainen, E. 2006. Kiipparin pianolinja. Opas vapaan säestyksen eli sointumerkeistä soittamiseen. Kuopio.
 3. Hakkarainen, A. 2009. Piano soikoon. Vapaan säestyksen aakkoset. Porvoo: WS Bookwell.
 4. Halonen, P. 2009. Pianovapari.com. Oulu: Kalevaprint.
 5. Pesonen, P. 2009. Vapaan säestyksen alkeet. F-kustannus.
 6. Alakoulun opettajanoppaat ja musiikkikirjat
 7. Verkkomateriaalia

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Musiikkikasvatuksen perusopinnot, Turku (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma