Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT1941 Mup5 Kitaransoitto 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Antti Mäkelä

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii käyttämään akustista, sähkö- ja bassokitaraa säestyssoittimena sekä sovittamaan ja esittämään harjoittelemaansa musiikkia. Opiskelijoita totutetaan tekemään helppoja sovituksia alakouluohjelmiston tarpeisiin. Avosointujen lisäksi kitaralla harjoitellaan myös voimasointuja sekä barré-otteita.

Sisältö

- kitarasäestys sointumerkinnöistä, voimasointujen käyttö sekä melodiasoiton ja sähköbasson perusteet
- oman laulun säestäminen
- alakouluun sopivien sovitusten tekeminen ja toteuttaminen osana instrumenttiopintoja

Toteutustavat

Ryhmäopetus ja harjoitukset 30 t ja itsenäinen työskentely 50 t.

Opetus toteutetaan kahdessa 8 opiskelijan ryhmässä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen ja harjoituksiin, oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen ja portfolioarviointi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Syksy, kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

  1. Capone, P. 2013. Opi soittamaan kitaraa (+cd). Aloittelijan opas. Nemo.
  2. Capone, P. 2006. 500 parasta kitarasointua. Nemo
  3. Alakoulun oppikirjoja
  4. Verkkomateriaali ja opintomonisteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Musiikkikasvatuksen perusopinnot, Turku (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma