Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT1948 Mup6 Yhteissoitto ja sovittaminen 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Antti Mäkelä

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii toimimaan yhtyeen (basso, kitara, koskettimet ja rummut) jäsenenä ja ohjaajana. Hän oppii hallitsemaan erilaisten koulusoittimien soittotekniikoita ja käyttömahdollisuuksia ja käyttämään niitä opetuksessa. Opetuksessa valmistellaan, sovitetaan ja esitetään kouluun sopivaa ohjelmistoa. Opiskelija oppii improvisoimaan sekä tekemään omia kappaleita. Hän ymmärtää yhtyesoiton tärkeyden myönteisten sosiaalisten suhteiden, ryhmäprosessien sekä henkilökohtaisen musiikkisuhteen syntymisessä. Opiskelija oppii soveltamaan tietojaan ja taitojaan alakoulussa.

Sisältö

- opettajanoppaiden yhteissoittomateriaaleihin tutustuminen
- yhteismusisointi, sovittaminen ja niihin liittyvien ohjaustaitojen kehittäminen
- rumpu- ja lyömäsoitinopetus
- säveltäminen, improvisointi ja vapaa säestys yhtyeellä
- yhteismusisoinnin avainaseman oivaltaminen musiikinharrastuksen ja myönteisen musiikkisuhteen synnyssä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 50 t 0 t
Itsenäinen työskentely 83 t 0 t

Opetus toteutetaan kahdessa 8 opiskelijan ryhmässä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen erilaisiin yhteissoittoharjoituksiin ja oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Syksy, kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus: Alakoulun musiikkikirjasarjat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Musiikkikasvatuksen perusopinnot, Turku (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma