Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT2306 Mup7 Laulu, kuoro ja äänenkäytön perusteet 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopistonlehtori Mikko Ketovuori

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää laulamisen tärkeän merkityksen sekä musiikinharrastuksen että hyvän musiikkisuhteen synnyssä. Hän oppii äänenkäyttöä sekä musiikinopettajan työhön kuuluvia laulunopetuksen ja lauluryhmän ohjaamiseen liittyviä valmiuksia sekä pystyy toimimaan lauluyhtyeen ja/tai kuoron sekä ohjaajana, laulajana että johtajana.

Sisältö

- laulamisen merkitys hyvän musiikkisuhteen synnyssä
- laulamisen, laulunopettamisen ja äänenkäytön perusteet
- lapsikuoron tai lauluryhmän ohjaamisen perusteet
- osallistuminen lauluryhmän ja/tai kuoron toimintaan sekä laulajana että johtajana

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 30 t 0 t
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t

Opetus toteutetaan yhdessä 16 opiskelijan ryhmässä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin, oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Syksy, kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

  1. Hapuoja, M. 2015. Koko kroppa laulaa. Gummerus.
  2. Pihkanen, T. 2011. Opas lasten laulamiseen. Sulasol.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Musiikkikasvatuksen perusopinnot, Turku (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma