Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_4006 aPEDA p5 Opetuksen ajankohtaiset haasteet 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: yliopistonlehtori Marjo Nieminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää peruskysymyksiä ja tunnistaa opetustyön haasteita jollakin seuraavalla valitsemallaan alueella: 1) erilaiset aikuiset oppijat tai 2) sosiaalinen media ja verkko-oppimisympäristö koulutuksessa tai 3) kulttuurinen moninaisuus koulutuksessa.

Sisältö

- erilaiset aikuiset oppijat TAI
- sosiaalinen media ja verkko-oppimisympäristö koulutuksessa TAI
- kulttuurinen moninaisuus koulutuksessa

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakson vaihtoehtoisina suoritustapoina ovat essee ja lukupiiri. Molemmista suoritustavoista neuvotellaan opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa. Lukupiirityöskentelystä tehdään suunnitelma ja työskentely raportoidaan. Tarkemmat ohjeet lukupiirityöskentelystä ja esseesuorituksesta annetaan lukuvuoden alussa, jolloin jaetaan sisältöalueisiin liittyvä kirjallisuus. Esseesuorituksessa valitaan sisältöalueen kirjallisuudesta kaksi teosta, joiden pohjalta kirjoitetaan essee.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Opintojakson aPEDA p5 voi suorittaa myös seuraavalla opintojaksolla:

Sukupuoli koulutuksen käytännöissä 3 op

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos