Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_ Sukupuoli koulutuksen käytännöissä 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: yliopistonlehtori Anne Laiho ja lehtori Annukka Jauhiainen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa yhteiskunnan, kasvatuksen ja koulutuksen sukupuolistavia käytäntöjä ja rakenteita sekä sukupuoleen liittyviä muita eroja erilaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelijalla on valmiuksia omien ajattelutapojensa reflektointiin ja sukupuolitietoiseen pedagogiikkaan ja koulutuksen tasa-arvotyöhön.

Sisältö

- erilaiset lähestymistavat sukupuoleen, sukupuoli käsitteenä
- sukupuoli ja seksuaalisuus koulutuksen käytännöissä
- sukupuolten tasa-arvo kasvatuksessa ja koulutuksessa
- sukupuoli ja muut erot
- opettajan sukupuoli
- sukupuolitietoinen pedagogiikka

Toteutustavat

Luento-opetus 16 t JA Essee TAI Lukupiiri

Vaadittavat opintosuoritukset

Essee TAI Osallistuminen lukupiiriin. Opintojakson vaihtoehtoisina suoritustapoina ovat essee ja lukupiiri. Suoritustavasta neuvotellaan opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa. Lukupiirityöskentelystä tehdään suunnitelma ja työskentely raportoidaan. Essee kirjoitetaan valinnaisesta tematiikasta, jonka kirjallisuudesta valitaan 2-3 teosta/artikkelia. Tarkemmat ohjeet lukupiirityöskentelystä ja esseen kirjoittamisesta annetaan opintojakson ensimmäisellä luennolla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus- ja artikkeliluettelo jaetaan opintojakson ensimmäisellä luennolla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos