Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AIKK0001 Aa4/aPEDA p4. Aikuiskoulutuksen sosiologia 5 op
Vastuutaho
Aikuiskasvatustiede
Vastuuhenkilö
KTL: yliopistonlehtori Anne Laiho ja yliopistotutkija Markku Vanttaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- hallitsee sosiologian peruskäsitteet
- tuntee koulutussosiologian keskeisiä teoreettisia suuntauksia ja tutkimuskohteita
- osaa tarkastella aikuiskasvatusta ja -koulutusta koulutussosiologisesta näkökulmasta

Sisältö

- sosiologia tieteenä ja ajattelutapana
- koulutussosiologian teoreettiset suuntaukset ja tutkimuskohteet
- aikuiskoulutuksen ja sukupuolen, sukupolven sekä yhteiskuntaluokan yhteydet
- aikuiskoulutuksen sosiologian keskeisiä tutkimuskysymyksiä
- elinikäisen oppimisen yhteiskunnalliset ja elämänhistorialliset yhteydet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tentitään luennot ja oppimateriaalit.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisessa tentissä (luennot + oppimateriaalit) tentitään:

1. Artikkeleita (määritellään opintojakson alussa).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Aikuiskasvatustieteen perusopinnot (Aikuiskasvatustiede)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos