Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_3086 aPEDA p6 Koulutuksen hallinto ja kehittäminen 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: yliopistonlehtori Anne Laiho ja lehtori Annukka Jauhiainen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee koulutuksen ohjausjärjestelmän, ohjausvälineet sekä keskeiset hallinnolliset toimijat eri tasoilla. Opiskelija ymmärtää opetussuunnitelmatyön ja koulutuksen kehittämisen lähtökohtia eri koulutusasteilla.

Sisältö

- koulutuksen ohjausjärjestelmä
- koulutuksen hallinnon ja lainsäädännön perusteita
- opetussuunnitelmatyö, koulutuksen kehittäminen ja arviointi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Seminaari 14 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Projektityöhön liittyvä oheiskirjallisuus jaetaan opintojakson alussa. Luentoihin ja projektitöihin pohjautuva tentti toteutetaan ryhmätenttinä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos