Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AIKK0037 aPEDA a2 Aikuiskoulutuksen suunnittelu 3 op
Vastuutaho
Aikuiskasvatustiede
Vastuuhenkilö
KTL: lehtorit Anne Laiho ja Annukka Jauhiainen

Osaamistavoitteet

Tutustutaan teoreettista ja käytännöllistä tietoa yhdistämällä aikuiskoulutuksen suunnitteluun ja henkilöstön kehittämiseen, toteutukseen ja arviointiin aikuiskoulutuksen eri tasoilla ja sektoreilla.

Sisältö

- aikuiskoulutuksen suunnittelun yleiset lähtökohdat
- koulutuksen suunnittelun kehystekijät ja erilaiset suunnittelumallit
- henkilöstön kehittäminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentojen yhteydessä tentitään:

1. Cervero, R. M. & Wilson, A. L. 2006. Working the Planning Table. Negotiating democratically for adult, continuing and workplace education. San Francisco: Jossey-Bass.

2. Auvinen, P., Dal Maso, R., Kallberg, K., Putkuri, P. & Suomalainen, K. 2005. Opetussuunnitelma ammattikorkeakoulussa. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu.

3. Kaksi aiheeseen liittyvää tieteellistä artikkelia, jotka ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos