Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AIKK0016 aPEDA a3 Aikuispedagogiikka 8 op
Vastuutaho
Aikuiskasvatustiede
Vastuuhenkilö
KTL: yliopistonlehtori Marjo Nieminen ja yliopisto-opettaja Tiina Tuijula

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- on perehtynyt oppimisen, opetuksen ja arvioinnin peruskysymyksiin
- on oppinut yhdistämään teoreettista ja käytännöllistä tietoa mahdollisimman laaja-alaisesti eri koulutustasojen ja -alojen pedagogisiin kysymyksiin
- on omaksunut valmiuksia eri-ikäisten oppijoiden ohjaamiseen ja opettamiseen
- tunnistaa aikuisen oppimisen erityispiirteitä ja erilaisia didaktisia lähestymistapoja

Sisältö

- opetuksen/koulutuksen eettiset perusteet
- opetuksen/koulutuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset reunaehdot
- oppiminen, opetuksen suunnittelu ja arviointi
- opetusmenetelmät/oppimisympäristöt
- erilaiset didaktiset lähestymistavat
- aikuisuus opetustyön lähtökohtana
- erilaiset oppijat

Toteutustavat

Opintojaksolla työskennellään ohjatusti ja työskentelymuotoina ovat luennot, pienryhmäopetus ja pienryhmätyöskentely (50-70 t), verkkotyöskentely ja portfoliotyöskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritus ja arviointi: Aktiivinen osallistuminen luennoille, ryhmäopetukseen, pienryhmätyöskentelyyn, verkkotyöskentelyyn ja portfolion laatiminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos