Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_4008 aPEDA a5.2 Ohjattu opetusharjoittelu aikuis- tai amm. oppilaitoksessa tai korkeakoulussa 7 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: yliopistonlehtori Marjo Nieminen ja yliopisto-opettaja Tiina Tuijula

Yleiskuvaus

Harjoittelusuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon opiskelijan aikaisempi työ- ja opetuskokemus sekä suuntautuminen aikuis-, ammatilliseen tai korkeakoulutukseen. Lähtökohtana opetusharjoittelussa on mielekkäiden opintokokonaisuuksien suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi sekä kokonaisvaltainen tutustuminen opettajan/kouluttajan tehtäviin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija on tutustunut ja saanut monipuolisen kuvan opettajan ja kouluttajan tehtävistä aikuiskoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa tai korkeakoulutuksessa. Opiskelija on perehtynyt harjoitteluoppilaitokseen ja sen toimintaperiaatteisiin, hallintoon ja opetussuunnitelmaan sekä opetustyön organisointiin. Opiskelija on syventänyt omaa kasvatus- ja opetusnäkemystään sekä pedagogista ajatteluaan. Opiskelija on kehittynyt opettajaksi kasvussaan.

Sisältö

Harjoitteluun kuuluu harjoittelusuunnitelman laatiminen yhdessä ohjaavan opettajan ja KTL:n ohjaajan kanssa. Harjoittelu sisältää opetustyön seurantaa, oman opetuksen suunnittelua, toteuttamista ja opetusmateriaalien valmistamista sekä perehtymistä opetuksen arviointiin. Harjoitteluun sisältyy myös koulun/koulutusinstituution hallintoon tutustumista sekä kehittämis- ja kokeiluprojekteihin osallistumista. Harjoittelun aikana opiskelijat työstävät aikuispedagogiikka-opintojakson kansiota (portfolio), jossa käsitellään teorian ja käytännön vuorovaikutusta ja arvioidaan omaa toimintaa ja kehittymistä opettajana/kouluttajana. Arviointi tapahtuu opiskelijan itsearviointina, vertaisarviointina ja ohjaavien opettajien palautteena.

Toteutustavat

- opetuksen/ koulutuksen seuraamista 10-13 t
- opetuksen/ koulutuksen suunnittelua 60-90 t
- opetusta/ koulutusta 20-30 t
- ns. muuta koulutukseen liittyvää työtä 44-90 t
- ohjausta 7-10 t
yht. 187 t

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos