Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3790 Mua2 Musiikkikasvattajan työvälineet 2 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Eveliina Nikali

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää käsitystään musiikin ja musiikkikasvatuksen olemuksesta, tavoitteista ja keinoista sekä pystyy soveltamaan oppimaansa käytännössä.

Sisältö

Musiikkikasvattajan valmiuksien kartuttaminen ja olemassa oleviin oppimateriaaleihin (mm. yläkoulun opettajankirjat), oppimateriaalin valmistamiseen tutustuminen ja omakustanteiset oppilaitosvierailut.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely 33 t 0 t

Itsenäisestä työskentelystä 10-12 t on yläkoulun musiikkituntien pitämistä.

Opetus toteutetaan yhdessä 16 opiskelijan ryhmässä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opiskelija raportoi kirjallisesti orientointijaksolla pitämäänsä opetusta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

  1. Juntunen, M.-L., Nikkanen, H. & Westerlund, H. (toim.) 2013. Musiikkikasvattaja. Kohti reflektiivistä käytäntöä. Jyväskylä: PS-kustannus.
  2. Louhivuori, J., Paananen, P. & Väkevä, L. (toim.) 2009. Musiikkikasvatus. Näkökulmia opetukseen, kasvatukseen ja tutkimukseen. Suomen Musiikkikasvatusseura.
  3. Resonaari: erityismusiikkikasvatuksen käsikirja: http://www.resonaari.fi/?sid=168&tid=243
  4. Ojala, J. & Väkevä, L. (toim.) 2013. Säveltäjäksi kasvattaminen. Opetushallitus.
  5. Peruskoulun musiikin opetussuunnitelma.
  6. Musiikin oppikirjasarjat ja opettajanoppaat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Musiikkikasvatuksen aineopinnot, Turku (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma