Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3794 Mua6 Yhteissoitto 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Antti Mäkelä

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii toimimaan yhtyeen jäsenenä ja ohjaajana. Hän oppii hallitsemaan erilaisten koulusoittimien soittotekniikoita ja käyttömahdollisuuksia sekä käyttämään niitä opetuksessa. Opetuksessa valmistellaan, sovitetaan ja esitetään yläkouluun sopivaa ohjelmistoa. Opiskelija oppii improvisoimaan. Hän ymmärtää yhtyesoiton tärkeyden myönteisten sosiaalisten suhteiden, ryhmäprosessien sekä henkilökohtaisen musiikkisuhteen syntymisessä. Opiskelija oppii soveltamaan tietojaan ja taitojaan yläkoulussa.

Sisältö

- opettajanoppaiden yhteissoittomateriaaleihin tutustuminen
- yhteismusisointi, sovittaminen ja niihin liittyvien ohjaustaitojen kehittäminen
- rumpu- ja lyömäsoitinopetus
- improvisointi ja vapaa säestys yhtyeellä
- yhteismusisoinnin avainaseman oivaltaminen musiikinharrastuksen ja myönteisen musiikkisuhteen synnyssä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 50 t 0 t
Itsenäinen työskentely 83 t 0 t

Opetus toteutetaan kahdessa 8 opiskelijan ryhmässä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Lisäksi oman opetustuokion suunnittelu ja toteutus sekä soittonäyte.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

  1. Peruskoulun musiikkikirjasarjat
  2. Verkkoaineistot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Musiikkikasvatuksen aineopinnot, Turku (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma