Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3795 Mua7 Laulu, kuoro ja äänekäytön perusteet 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopistonlehtori Mikko Ketovuori

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää osaamistaan yksinlaulussa, yhteis- ja kuorolaulussa sekä kuoron johtamiseen liittyvissä tiedoissa ja taidoissa. Opiskelija oppii toimimaan itsenäisesti kuoron ja/tai lauluryhmän laulajana, ohjaajana ja johtajana.

Sisältö

- laulun merkityksen ymmärtäminen monipuolisen muusikkouden ja musiikkiharrastuksen kehittymisessä sekä laulamista koskevan itseluottamuksen ja myönteisen asenteen luominen
- laulamisen ja äänenkäytön luonnollisen ja sujuvan hallinnan opettelu
- laulunopetuksen perusteiden opettelu ja niiden soveltaminen
- yhteislauluun osallistuminen ja sen ohjaaminen ja johtaminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 30 t 0 t
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t

Opetus toteutetaan yhdessä 16 opiskelijan ryhmässä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Stemmalauluun osallistuminen, kuoronjohto sekä äänenkäyttö. Kuorotoiminnan pedagogisiin kysymyksiin perehtyminen. Opetus toteutetaan erityisesti yläkoulun tarpeita silmällä pitäen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

  1. Hapuoja, M. 2015. Koko kroppa laulaa. Gummerus.
  2. Pihkanen, T. 2011. Opas lasten laulamiseen. Sulasol.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Musiikkikasvatuksen aineopinnot, Turku (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma