Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3796 Mua8 Musiikkiliikunta 2 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Eveliina Nikali

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii yhdistämään musiikkia ja liikettä sekä opettamaan musiikkiliikunnan avulla musiikin peruselementtejä ja saa valmiudet luovan musiikkiliikunnan ohjaamiseen. Opiskelija syventää ymmärrystään musiikkileikeistä ja kehorytmiikasta musiikin elävöittäjänä ja oppii rakentamaan lauluihin rytmitehtäviä. Opiskelija perehtyy erilaisiin tansseihin.

Sisältö

- musiikkileikit
- perinne- ja piirileikit
- tanssi
- musiikkiliikunta
- luova musiikkiliikunta
- kehorytmiikka

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely 33 t 0 t

Opetus toteutetaan yhdessä 16 opiskelijan ryhmässä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

 1. Peruskoulun musiikin oppikirjasarjat ja opettajanoppaat
 2. Juntunen, M-L., Perkiö, S. & Simola-Isaksson, I. 2010. Musiikkia liikkuen. Musiikkiliikunnan käsikirja 1 (+levy). Sanoma Pro.
 3. Juntunen, M-L., Perkiö, S. & Simola-Isaksson, I. 2010. Musiikkia tanssien. Musiikkiliikunnan käsikirja 2 (+levy). Sanoma Pro.
 4. Kivelä-Taskinen, E. & Setälä, H. 2006. Rytmikylpy. Kultanuotti.
 5. Verkkomateriaalia

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Musiikkikasvatuksen aineopinnot, Turku (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma