Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3797 Mua9 Sovitus, äänitys ja loppukonsertti 10 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Antti Mäkelä

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii sovittamaan, äänittämään ja luomaan musiikkia. Hän oppii hyödyntämään nykyteknologiaa musiikinopetuksessa. Opiskelija ymmärtää pitkäjänteisen suunnittelu- ja harjoitustyön merkityksen konsertin toteutuksessa.

Sisältö

- sovituksen tekeminen ja sen itsenäinen äänittäminen
- luokkaäänityssession suunnittelu ja ohjaus nykyteknologiaa hyödyntäen
- tutustuminen moniraitaäänitykseen ja sen toteuttamiseen käytännössä
- oman sävellyksen sovitus ja nuotinnos isolle orkesterille sekä sen ennalta harjoittaminen ja johtaminen konsertissa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 100 t 0 t
Itsenäinen työskentely 167 t 0 t

Transkriptio ja sovitustyö (2 op) toteutetaan kahdessa 8 opiskelijan ryhmässä, studiotyö (2 op) kahdessa 8 opiskelijan ryhmässä ja materiaalin harjoittaminen, käytännön sovitus ja päätöskonsertti (6 op) yhdessä 16 opiskelijan ryhmässä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakson aikana opiskelija toteuttaa harjoitustyöt, osallistuu aktiivisesti opetukseen sekä loppukonsertin toteutukseen kokonaisuutena.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus: Verkkomateriaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Musiikkikasvatuksen aineopinnot, Turku (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma