Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3722 SO1 Tutkimusseminaari I 16 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: professori (kasvatustiede) ja pro gradu -tutkielmien ohjaajat

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa luoda tutkimuksesta kokonaiskuvan ja laatia toimivan, toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman, joka osoittaa perehtyneisyyttä aikaisempaan tutkimukseen. Opiskelija osaa suunnitella aineiston keräämisen, suorittaa esitestauksen ja kerätä tutkimusaineiston.

Sisältö

-

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 0 t
Itsenäinen työskentely 404 t 0 t
Seminaari 24 t 0 t
Harjoitukset 2 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja verkkotyöskentelyyn. Tutkimussuunnitelman kirjallinen ja suullinen esittäminen sekä tutkimuksen etenemisen raportointi seminaarissa ja verkossa. Seminaariryhmän muiden jäsenten tutkimusaihioiden ja -suunnitelmien kommentointi. Opinnäytetyö (pro gradu -tutkielma) laaditaan opintojaksoilla SO1 Tutkimusseminaari I ja SO3 Tutkimusseminaari II. Harjoituksissa perehdytään kriittiseen tiedonhakuun (2 t; järjestää Turun yliopiston kirjasto).

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Tutkielma arvioidaan opintojaksolla SO3 Tutkimusseminaari II.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Opintoprojekti (pro gradu -tutkielmaopinnot) (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma