Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1636 PO6 Johdatus opetuksen ja oppimisen tutkimukseen 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: tohtorikoulutettava Mikko Tiilikainen, professori (kasvatustiede); RNK

Osaamistavoitteet

Opiskelija rakentaa valmiuksiaan tieteelliseen tutkimukseen ja raportointiin. Opiskelija soveltaa kasvatustieteen perusopintojen sisältöjä opetuksen ja oppimisympäristöjen tarkastelussa ja analysoinnissa.

Sisältö

- opiskelija soveltaa kasvatustieteen perusopintojen sisältöjä koulutyöhön
- opiskelija havainnoi luokkatyöskentelyä (RNK) valitsemansa kasvatustieteellisen kysymyksen pohjalta
- opiskelija orientoituu tieteellisten julkaisujen (referee) käyttämiseen tutkimuksessa ja opiskelussa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 0 t
Itsenäinen työskentely 97 t 0 t
Seminaari 8 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Kirjallinen tentti vain sivuaineopiskelijoille.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoitustyössä vaadittava kirjallisuus:

Kurssin alussa ilmoitettava materiaali.

Sivuaineopiskelijat tenttivät seuraavan kirjallisuuden:

1. Atjonen, P. 2004. Pedagoginen etiikka koulukasvatuksen karttana ja kompassina. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura.

2. Ikonen, O., Juvonen, J. & Ojala, T. (toim.) 2002. Kohtaamisia koulupolulla: kasvun ja oppimisen tukeminen. Jyväskylä: PS-kustannus.

3. Launonen, L. & Pulkkinen, L. (toim.) 2004. Koulu kasvuyhteisönä: kohti uutta toimintakulttuuria. Jyväskylä: PS-kustannus.

4. Metso, T. 2004. Koti, koulu ja kasvatus ? kohtaamisia ja rajankäyntejä. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen perusopinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma