Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL0501 KKV0.1 Opiskelijaksi yliopistoon 2 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: koulutussuunnittelija Pirjo Lehti ja opintoneuvoja Merja Mansikkamäki

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa toimia tiedeyhteisön toimintatapoja ja opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön käytäntöjä noudattaen.
- ymmärtää ja osaa kuvata oman koulutuksensa rakenteita ja erityispiirteitä.
- osaa itsenäisesti suunnitella omia opintojaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) avulla.
- osaa analysoida ja ohjata omaa oppimisprosessiaan/oppimista

Sisältö

- tutustuminen opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön toimintaan ja käytäntöihin
- akateemiset opiskelutaidot
- opetussuunnitelmaan tutustuminen opinto-oppaan avulla ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen ja päivitys
- opiskeluympäristön turvallisuus
- oppimisen eettiset periaatteet
- opiskelutaidot

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Ryhmäopetus 4 t 0 t
Itsenäinen työskentely 29 t 0 t

perehdyttämisluennot 20 t, oman hopsin laatiminen 2 t, opettajatuutoreiden tapaaminen 2 t.
Itsenäisestä työstä 10 t opiskelijatuutoreiden johdolla.
Osa opintojaksoon kuuluvasta opetuksesta voidaan antaa lukukausien ulkopuolella.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
HOPSin laatiminen Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Osallistumisvelvollisuus luennoille sekä harjoituksiin, henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen ja harjoitustyöt.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Opettajankoulutuslaitos
Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma