Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL0507 KKV0.2 Opiskelijana yliopistossa 2 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
opettajatuutorit

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa analysoida ja arvioida omaa ammatillista osaamistaan ja kehittymistään opintojen aikana.

Sisältö

- orientoituminen opettajuuteen
- opettajaksi kasvamisen ja kehittymisen keskeiset piirteet ja lähtökohdat
- oman oppimisen tunnistamisen ja arvioinnin tavat

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 4 t 0 t
Itsenäinen työskentely 49 t 0 t

2. opintovuosi: ryhmäopetus 2 t (opettajatuutorit).
3. opintovuosi: ryhmäopetus 2 t (opettajatuutorit).
2.-3. opintovuosi: itsenäinen työskentely 49 t (opintojen suunnittelua ja opiskelutaitojen arviointia, opettajuuteen kasvamisen pohtimista).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Opettajankoulutuslaitos
Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma