Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1361 SO3b Koulun sidosryhmiin tai pedagogiikan erityisalueisiin perehtyminen 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja Kristiina Huhtanen

Osaamistavoitteet

Opiskelija on syventänyt tietämystään jonkin luokanopettajan työn kannalta merkittävän sidosryhmän kanssa toimimisesta tai jostakin pedagogisesta erityisalueesta. Opiskelija osaa kuvata ja analysoida oman kasvatusajattelunsa muutosta yhdistelemällä sekä tutustumiskohteessa kokemaansa että opintojensa aikana rakentunutta teoreettista osaamistaan.

Sisältö

Opiskelija tutustuu valitsemansa sidosryhmän tai pedagogiikan toimintaan käytännössä. Tutustumiskohteina voivat olla muun muassa päiväkodit, esiopetusryhmät, erilaiset leirit, vaihtoehtopedagogiikkaa toteuttava koulu tai päiväkoti, monikulttuurinen luokkayhteisö, kulttuurilaitokset tai muu vastuuhenkilön hyväksymä tutustumiskohde (myös ulkomailla).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 127 t 0 t
Seminaari 6 t 0 t

Itsenäinen työskentely sisältää n. 90 t tutustumiskohteessa työskentelyä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Vastuuhenkilö antaa tarkemmat ohjeet harjoitustyön tekemiseen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
SO3 Opettajuuteen perehtyminen (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma