Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL2716 SO3c Kenttäkokemus 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: koulutusjohtaja Päivi Granö

Yleiskuvaus

Opintojakso perustuu päätoimiseen opettaja- tai koulunkäyntiavustaja/-ohjaaja kokemukseen (ei kouluavustaja). Riittävä työkokemus jakson suorittamiseksi on 12 - 30 kk. (Yhden lukuvuoden kokemus lasketaan 12 kk:ksi, vaikka työsuhde ei olisi sisältänyt kesälomakuukausia). Todistukset (kopiot) riittävästä työkokemuksesta esitetään harjoitustyön liitteenä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata ja analysoida oman kasvatusajattelunsa ja ammatillisen osaamisensa muutosta käyttämällä hyödykseen ja yhdistelemällä sekä kokemustietoaan että opintojensa aikana rakentunutta teoreettista osaamistaan.

Sisältö

Opiskelija reflektoi työkokemustaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 131 t 0 t
Seminaari 2 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Ohjeet harjoitustyön tekemiseen löytyvät Rauman yksikön intra-sivustolta. Yli 30 kk päätoimista opettajatyökokemusta ja/tai koulunkäyntiavustaja/-ohjaajakokemusta omaavat opiskelijat voivat hakea suoraan korvaavuutta SO3-opintojaksosta toimittamalla todistuksen (kopiot) työkokemuksesta vastuuhenkilölle.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
SO3 Opettajuuteen perehtyminen (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma