Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL2309 SO6.1/VSO9.6/MPE10 Opetuksen ja oppimisen teoria 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: professori Jukka Husu

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ja osaa analysoida opettajan pedagogisen tiedon ja toiminnan välisiä suhteita ja kokonaisuutta. Opiskelija kykenee arvioimaan opettajan toiminnan moraalista luonnetta. Opiskelijalla on valmiuksia opettajan oman kokemuspohjaisen tiedon arvioimiseen ja syventämiseen.

Sisältö

- opetuksen ja oppimisen sosiaaliset, kognitiiviset ja eettis-moraaliset ehdot
- kuvaileva ja normatiivinen näkökulma opetukseen ja oppimiseen
- erilaiset opetus- ja oppimisympäristöt

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely 117 t 0 t

Opiskelijoiden muodostamat lukupiirit (opintojaksokirjallisuuteen perehtyminen) sisältyvät itsenäiseen työskentelyyn.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Läsnäolo luennoilla, aktiivinen osallistuminen lukupiireihin ja kurssitehtävien suorittaminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelman opiskelijat suorittavat jakson 1. vuoden keväällä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

1. Kansanen, P. 2004. Opetuksen käsitemaailma. Helsinki: PS-kustannus.

2. Fenstermacher, G. D. & Soltis, J. 2009. Approaches to teaching (5th Edition). New York: Teachers College Press.

3. Phillips, D. C. & Soltis, J. 2009. Perspectives on learning (5th Edition). New York: Teachers College Press.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
SO6 Opetus, oppiminen ja arviointi (Kasvatustiede, OKL Rauma)
Opettajankoulutuslaitos
Opettajan pedagogiset opinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma