Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1646 MO0 Laaja-alainen osaaminen ja oppimiskokonaisuudet 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Sari Yrjänäinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee monialaisten opintojen perustehtävä. Hän tietää perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien tavoitteita, osaa yhdistää niitä opetustyöhön sekä osaa suunnitella eheyttäviä oppimiskokonaisuuksia.

Sisältö

- monialaisiin opintoihin tutustuminen
- oppiaineiden integrointi ja eheyttäminen
- laaja-alainen osaaminen ja oppimiskokonaisuudet opetuksen eheyttäjinä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t
Ryhmäopetus 11 t 0 t
Itsenäinen työskentely 48 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Läsnäolovelvollisuus luennoilla. Opintojaksolla on itsenäisenä työskentelynä kouluissa toteutettava oppimiskokonaisuusprojekti, jonka kesto on 10 oppituntia. Ajoitus 1. lkv. Lukuvuonna 2015 opintojakson MO0 aloittaneet suorittavat kurssin opetussuunnitelman 2014-2016 mukaisesti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

1. Cantell, H. (toim.) 2015. Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia. PS-Kustannus.

2. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Helsinki: Opetushallitus.

3. Opintojakson aikana ilmoitettava muu materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma