Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL0905 MO8.1 Kuvataide I 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja Hanna Niinistö

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hallitsee 1.-6. luokkien kuvataideopetuksen keskeiset käsitteet, välineet, materiaalit sekä työtavat ja osaa käyttää niitä opetuksessa.
- Opiskelija osaa käyttää opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa tarkoituksenmukaisia oppimisympäristöjä ja lähteitä.
- Opiskelijalla osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää perusopetuksen kuvataideopetusta monipuolisesti yhteistyössä eri tahojen kanssa.
- Opiskelija ymmärtää kuvataidekasvatuksen prosessinomaisen luonteen ja eheyttämismahdollisuudet

Sisältö

Visuaalinen kulttuuri
- visuaalisen kulttuurin teosten analyysi ja tulkinta
- kuvailmaisun (grafiikka, piirustus, maalaus, elokuva, valokuva...) esitystavat, perustekniikat, välineet ja materiaalit kuvataidekasvatuksessa
Kuvataiteen opetussuunnitelmat ja oppimateriaali

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 44 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Läsnäolovelvollisuus luennoilla. Oppimisprosessi tallennetaan portfoliomuotoon.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Heinimaa, E., Perttilä, H., Tammioja, S. & Viitanen, P. 2007. Kirja kuvista 1–2. Opettajan opas. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit.

2. Heinimaa, E., Perttilä, H., Suvanto & T., Tammioja, S. 2008. Kirja kuvista 3-4. Opettajan opas. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit.

3. Heinimaa, E., Perttilä, Suvanto, T., Tammioja, S. & Viitanen, P. 2009. Kirja kuvista 5-6. Opettajan opas. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit.

4. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Helsinki: Opetushallitus.

5. Ajankohtaiset artikkelit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma