Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL0904 MO2.2 Matematiikka 2 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Tomi Kärki

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvata matematiikan luonnetta oppiaineena ja tieteenä sekä tuntee matematiikan opetukseen liittyviä tutkimustuloksia
- hallitsee peruskoulun matematiikan sisältöjä ja osaa soveltaa niitä ongelmanratkaisutilanteissa
- osaa selittää ja havainnollistaa matemaattisia käsitteitä ja periaatteita sekä antaa näistä arkielämään liittyviä esimerkkejä

Sisältö

- geometrian perusteet
- prosenttilaskenta
- yhtälöt ja epäyhtälöt
- verrannollisuus
- funktiot
- ohjelmointi ja ohjelmoinnillinen ajattelu
- matematiikan luonne oppiaineena ja tieteenä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmäopetus 22 t 0 t
Itsenäinen työskentely 46 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Näyttökoe
 • suomeksi

Jaksolla on lähtötasotesti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

1. Bernoulli, L., Ketola, E. & Tuominen, A. 2011. Matematiikan tietokirja – Alakoulun oppimäärä ja didaktiikka. Helsinki: Tammi.

2.  Latva, O., Toivanen, A., Tuomaala, T., Järvinen, R. & Makkonen, J-P. 2006 tai uudempi. Kolmio. Matematiikan tietokirja. Helsinki: Tammi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma