Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL0805 MO4 Uskonto 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: lehtori Hanna Alho-Kivi

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla
- on valmiudet uskonnollisen ajattelun ymmärtämiseen
- on aineenhallinnalliset ja didaktiset valmiudet opettaa uskontoa perusopetuksen luokilla 1 - 6

Sisältö

- uskonnonopetuksen teoreettisia lähtökohtia: uskonnon ymmärtäminen ja oppiminen sekä eettiset kysymykset ja moraali
- uskonnon opetussuunnitelma
- uskonnonopetuksen keskeiset työmuodot
- erilaisuuden kohtaaminen ihmisyhteisössä
- monikulttuurisuus ja uskonnot

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Ryhmäopetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t

Luennoista on 10 t aineenhallintaa ja 10 t ainedidaktiikkaa; ryhmäopetuksesta on 4 t monikulttuurisuuden ja uskontojen kohtaaminen käsittelyä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
/harjoitustyö Essee
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

1. Kallioniemi, A. & Luodeslampi, J. (toim.) 2005. Uskonnonopetus uudella vuosituhannella. Helsinki: Kirjapaja.

2. Ubani, M. 2013. Peruskoulun uskonnonopetus. Juva: PS-kustannus.

Lisätietoja

Korvaavan elämänkatsomustiedon opetuksen (Elämänkatsomustiedon peruskurssi) järjestää humanistinen tiedekunta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
ROKL0805 MO4 Uskonto
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma