Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL2903 VK2 Varhaiserityiskasvatus 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: tohtorikoulutettava Saija Tanhuanpää

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee varhaiserityiskasvatuksen perusteet
- tuntee yksilöllisen tuen tarpeen arviointimenetelmiä, käytäntöjä ja tukemisen ohjelmia
- osaa laatia lapsen yksilöllisen tuen suunnitelmia
- osaa toimia vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa erilaisten lasten kanssa sekä antaa ja vastaanottaa palautetta
- osaa hahmottaa itsensä osana lapsikeskeistä sensitiivistä pedagogista toimintaa lasta kunnioittaen
- ymmärtää oppimisympäristön, lapsilähtöisyyden ja monitieteisyyden merkityksen arvioinnissa, suunnittelussa ja tukitoimien toteuttamisessa
- ymmärtää vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön merkityksen lapsen yksilöllisen kehityksen tukemisessa

Sisältö

- varhaiserityiskasvatuksen lähtökohdat ja keskeiset käsitteet
- yksilöllisen tuen tarpeen tunnistaminen, arviointimenetelmät sekä kasvun ja oppimisen tukeminen
- lapsen yksilöllisen kasvatuksen ja opetuksen suunnittelu ja toteutus
- kannustavan vuorovaikutuksen dialogeihin ja teemoihin tutustuminen
- monitahoinen yhteistyö

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Ryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 54 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Opintojakson arviointiin liittyvä harjoitustehtävä suoritetaan harjoittelun AO2-käytännön jakson yhteydessä. Opintojakso sisältää opiskelijoiden itsenäistä ryhmätyöskentelyä ja verkkotyöskentelyä

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoitustöiden ohjeet ja kirjallisuus annetaan opintojakson alkaessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma