Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL2951 HA1 Päättöharjoittelu esiopetuksessa 0 op
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: professori Jarmo Kinos

Osaamistavoitteet

Opiskelija on syventänyt omaa kasvatusteoriaansa suunnittelemalla ja toteuttamalla esiopetusta kuusivuotiaille lapsille. Opiskelija osaa hyödyntää eri sisältöalueita ja osaa järjestää tarkoituksenmukaisia oppimisympäristöjä myös turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen. Opiskelijan oma opettajuus on kehittynyt. Opiskelija on sisäistänyt muissa opinnoissaan saamansa teoreettiset tiedot osaksi ammattityötään. Opiskelijalla on tarvittavat tiedot ja taidot lasten hoidossa, kasvatuksessa ja opetuksessa sekä valmiudet toimia opettajan esiopetusryhmissä. Opiskelija on perehtynyt esiopetuksen ja alkukasvatuksen eri osa-alueisiin, kasvatusohjelmiin, opetussuunnitelmiin ja oppimateriaaleihin sekä mahdollisuuksien mukaan myös vaihtoehtopedagogisiin toimintamalleihin.

Sisältö

- lapsen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtiminen
- lapsiryhmän aktiviteettien suunnittelu ja ohjaus
- yhteistyö esiopetuksen henkilöstön ja lasten vanhempien kanssa
- päiväkodin yhteiskunnallinen toiminta (mm. opetustoimi, sosiaali- ja terveydenhuolto, seurakunta, kulttuuritoimi yms. tahojen kanssa tehtävä yhteistyö)
- esi- ja alkuopetuksen integraatio ja yhteistyö koulu- ja kuntatasolla

Toteutustavat

HA1-harjoittelu liittyy VK5/AKA2-opintojaksoon lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijoilla. Ohjatusta harjoittelusta (80 t) on OKL:n yleisdidaktikon pitämä johdantoluento 2 t, OKL:n ainedidaktikon antamaa ryhmäohjausta 2 t, lastentarhanopettajan antamaa ohjausta päiväkodissa 2 t sekä harjoittelun päätyttyä OKL:n aine- ja yleisdidaktikkojen pitämä seminaari 6 t.
Harjoittelu suoritetaan kolmen viikon aikana. Harjoitteluun sisältyy lisäksi seminaarissa purettava aikuiskoulutukseen liittyvä tehtävä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi

Harjoittelu suoritetaan esiopetusryhmässä. Harjoittelu voidaan suorittaa erikseen sovitusti muuallakin. HA1 harjoittelu on laajuudeltaan 3 op ja toteutuu VK5/AKA2 opintojakson sisällä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma