Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1659 VK4 Leikki ja oppiminen varhaispedagogiikassa 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: tohtorikoulutettava Saija Tanhuanpää

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, luoda ja järjestää lasten kasvu- ja oppimisympäristöä leikin kehitykselle suotuisaksi ja kykenee hyödyntämään leikkiä opettajan pedagogisessa työssään. Opiskelija osaa toteuttaa leikkiä ja lasten oppimista tukevaa toimintaa leikkipedagogisista lähtökohdista sekä osaa arvioida ja ohjata lapsen ja lapsiryhmän leikkiä ja leikeissä tarvittavia taitoja.

Sisältö

- leikki ja sen teoreettiset lähtökohdat
- leikin pedagogiikka
- leikki, oppiminen ja osallisuus lapsen kasvussa ja kehityksessä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Ryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 54 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden.
Harjoitustyöhön sisältyy käytännön havainnointia päiväkodissa/lapsiryhmässä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

1. Helenius, A. & Lummelahti, L. 2013. Leikin käsikirja. Juva: PS-kustannus

2. Broadhead, P., Howard, J. & Wood, E. (toim.) 2010. Play and learning in the early years. London: SAGE.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma