Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL3217 VSO7 Opetussuunnitelma, varhaiskasvatuksen laatu ja oppiva yhteisö 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Riitta Korhonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa laatia opetussuunnitelmia opetussuunnitelmajärjestelmän eri tasoille, arvioida varhaiskasvatuksen laatua ja kehittää työyksikkönsä toimintakulttuuria ja pedagogista osaamista.

Sisältö

- varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelmat
- varhaiskasvatuksen laatutyö
- työyhteisön oppiminen ja sen edistäminen
- työyhteisön pedagoginen kehittäminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 121 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Suoritusvaihtovaihtoehtona esseelle on, että opiskelija laatii ko. sisältöalueesta opetuksellisen kokonaisuuden ja opettaa sen varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Opintojaksosta sisältyy 5 op osana opettajan pedagogisiin opintoihin (OPE).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Esseessä käytettävä kirjallisuus:

1. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet.

2. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010.

3. Perusopetuksen lainsäädäntö.

4. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen keskeinen lainsäädäntö.

5. Alila, K. 2013. Varhaiskasvatuksen laadun ohjaus ja ohjauksen laatu. Laatupuhe varhaiskasvatuksen valtionhallinnon ohjauskirjoissa 1972-2012. Tampereen yliopisto.

6. Hujala, E., Waniganayake, M. & Rodd, J. (toim.) 2013. Researching Leadership in Early Childhood Education. Tampere: University of Tampere. (soveltuvin osin)

7. Kelly, A. V. 2009. The curriculum: theory and practice. 6th edition. London: Sage.

8. Saracho, O.N. & Spodek, B. (toim.) 2002. Contemporary Perspectives on Early Childhood Curriculum. Greenwich: IAP.

9. Kronqvist, E-L. & Jokimies, J. 2008. Vanhemmat varhaiskasvatuksen laadun arvioijina. Tuloksia Vaikuta vanhempi-selvityksestä. STAKES. Raportteja 22/2008. Helsinki: Valopaino. (soveltuvin osin).

10. Merisuo-Storm, T., Soininen, M. & Aerila, J. (toim.) 2012. Jekku. Kokemuksia joustavien esi- ja alkuopetuskäytäntöjen kehittämishankkeesta. Turku: Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö.

11. Ajankohtaisia artikkeleita.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen syventävät opinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma