Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK9952 KSS5.2 Suunnitteluseminaari 5 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: tutkimusprojektien ohjaajat

Osaamistavoitteet

Opiskelija valitsee käsityökasvatuksen tutkimuskohteeseen kuuluvan mielekkään ja merkityksellisen pro gradu -tutkielman aiheen ja tekee siitä toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman.

Sisältö

Keskeiset sisällöt
- tutkimustehtävän ja tutkimuksen keskeisten käsitteiden määrittely
- tutkimuksen viitekehyksen laadinta
- perehtyminen tutkimusongelmien valintaan, formulointiin ja perusteluihin
- tutkimussuunnitelma tutkielman toteuttamistavoista (lähestymistapa, tutkimuskohde, menetelmät)
- oman tutkimussuunnitelman esittäminen seminaarissa
- toisen opiskelijan tutkimussuunnitelman opponointi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 123 t 0 t

Osa opintojaksoon kuuluvasta opetuksesta voidaan antaa opetusaikojen ulkopuolella.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Suoritustapa: kirjallinen tutkimussuunnitelma.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi liittyen opintojaksoon KSS5.1 Teemaseminaari.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma