Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK9953 KSS5.3 Tutkimusseminaari I 10 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: tutkimusprojektien ohjaajat

Osaamistavoitteet

Opiskelija toteuttaa tutkimuksen teoreettisen ja empiirisen osan tieteellisiä kriteereitä ja raportointiperiaatteita noudattaen.

Sisältö

Keskeiset sisällöt
- perehtyminen oman tutkimusaiheen kannalta merkityksellisiin aikaisempiin kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimuksiin, käsitteisiin, teorioihin ja tuloksiin.
- perehtyminen oman tutkimuksen kannalta keskeisiin tutkimus- ja analysointimenetelmiin
- em. soveltaminen omaan tutkimukseen ja sen raportointiin
- lähdekritiikki
- oman työn esittäminen ja vertaisopponointi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 257 t 0 t

Osa opintojaksoon kuuluvasta opetuksesta voidaan antaa opetusaikojen ulkopuolella.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja toteuttanut pro gradu -tutkielmansa teoreettisen osuuden

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma