Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK9955 KSS5.5 Kritiikkiseminaari 5 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: tutkimusprojektien ohjaajat

Osaamistavoitteet

Opiskelija viimeistelee oman tutkielmansa ja arvioi kriittisesti tutkimusprojektin aikana valmistuneita tutkielmia sekä oppii tiedottamaan oman työnsä tuloksista.

Sisältö

- tieteellisen tutkimuksen toteuttamisen ja raportoinnin periaatteisiin ja tuotosten tieteelliseen arviointiin perehtyminen sekä niitä periaatteita soveltaen oman tutkielman esittely, ryhmän tutkielmien arviointi ja vertaisopponointi
- tiedotteen laatiminen ja julkaiseminen oman tutkimuksen tuloksista

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 0 t
Itsenäinen työskentely 121 t 0 t
Seminaari 10 t 0 t

Osa opintojaksoon kuuluvasta opetuksesta voidaan antaa periodien ulkopuolella.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Viimeistelty pro gradu -tutkielma ja 1-2 sivun tiedote omasta tutkimuksesta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Tutkielma arvostellaan asteikolla 0-5

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma