Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK9964 KPE4 Orientoiva harjoittelu 4 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja Matti Pirttimaa

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa selittää kouluyhteisön toimintaa hallinnollisena organisaationa ja työ- ja opiskeluympäristönä
- osaa kuvata käsityön aineenopettajan työtä ja eri-ikäisten oppilaiden käsityön opetusta perusopetuksessa
- osaa havainnoida oppimisympäristöä, työturvallisuutta, oppilaiden toimintaa ja opetusta
- osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisia käsityön opetustilanteita ja havaintoesityksiä
- osaa hahmottaa monimateriaalisen käsityöoppiaineen opiskelun sisällöt osana käsityönopettajuutta ja sen kehittämistä

Sisältö

Orientoivassa harjoittelussa opiskelija
- hankkii harjoittelupaikan itsenäisesti
- perehtyy laaja-alaisesti käsityötä opettavan opettajan työnkuvaan seuraamalla ala- ja yläkoulun käsityöntunteja sekä muita opettajan työhön kuuluvia tehtäviä kahden viikon ajan
- seuraa opetusta yhden viikon alakoulussa ja yhden viikon yläkoulussa ja käyttää seurannan tukena annettuja tehtäviä
- opettelee oppilaantuntemusta
- suunnittelee ja laatii opetustuokion tai havaintoesityksen sekä valmistelee niihin opetusmateriaalia
- huomioi turvallisuuden koulun toimintaympäristössä
- valmistaa harjoittelun pohjalta esittely posterin omasta harjoittelukokemuksestaan

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Ryhmäopetus 4 t 0 t
Itsenäinen työskentely 99 t 0 t

- johdantoluento 4 t
- opetuksen seurantaa yht. 40 t
- pidettävät opetustuokiot (suunnittelu, toteutus, raportointi) 25 t
- kirjallisuuteen perehtyminen 14 t
- vertaismentorointi 10 t
- kouluyhteisöön tutustuminen 10 t
- palauteseminaari pienryhmässä 4 t
yht. 107 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Opiskelija on vastuussa harjoittelupaikan hankkimisesta, käsityön tuokion tai havaintoesityksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Opiskelija perehtyy käsityön opettajan työnkuvaan seuraamalla ja osallistumalla apuopettajana työskentelyyn kahden viikon ajan. Opiskelija seuraa opetusta oppilaiden toimintaa annettavien tehtävien avulla. Harjoittelusta laaditaan posteri.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Opettajan pedagogiset opinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma