Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1331 VSO4 Pro gradu -tutkielman johdanto- ja menetelmäosa 15 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: professori Maarit Silvén

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kirjoittaa artikkelimuotoisen johdannon ja menetelmäosan tieteellisen viestinnän periaatteita noudattaen.

Sisältö

Tieteellisen tutkimuksen johdannon, kysymysten, asetelman ja menetelmien kirjoittaminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 405 t 0 t

Itsenäinen työskentelyn aikana opiskelija osallistuu VSO3 Tutkimusseminaari I:een ja VSO10.2 Kasvatustieteen syventävään menetelmätyöpajaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Pro gradu-tutkielman johdanto- ja menetelmäosa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Pro gradu -tutkielma (VSO3-VSO6) (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma